گالری ویدیو های آموزش ماساژ سیاوش علیخانی (آموزش -آزمون-تعیین و ارتقاء سطح)
تحت نظر استاد سیاوش علیخانی

 

ویدیو های آموزش ماساژ در برنامه مثبت دو شبکه دوم صدا و سیما

ویدیو های جدید مصاحبه با هنرجویان (سری اول)

ویدیو های جدید مصاحبه با هنرجویان (سری دوم)

ویدیو های مصاحبه با هنرجویان (سری سوم)

ویدیو های مصاحبه با هنرجویان (سری چهارم)

ویدیو های آموزش ماساژ | دپارتمان ماساژ