گالری عکس های آموزش تخصصی ماساژ

 

همایش محرم 1397

همایش عید قربان 1397

همایش 19 مرداد 1397

استاد سیاوش علیخانی دراتحادیه ماساژ تایلند

همایش 4 مرداد 1397

همایش تیر ماه 1397

عکس های آموزش ماساژ برنامه مثبت دو شبکه دوم صدا و سیما

همایش تخصصی آموزش ماساژ

عکس های دپارتمان تخصصی ماساژ